Kategorier

Arkiv

Avgång nr 2

Innan man vet ordet va så kommer avgång nr 2 från miljöpartiet. Maria Wetterstrand meddelar idag att hon lämnar riksdagen i september. Egentligen var det inte oväntat eftersom Maria på grund av partiets rotationsprincip inte kunde väljas om och det blir en stor omställning att som före detta ledare sitta som riksdagsman och vara lite av en åskådare och inte i toppen längre. Dessutom bor hennes man i Finland där han är minister och familjen pendlar Stockholm- Helsingfors. Däremot var kanske inte tajmingen för att offentliggöra beslutet den bästa då Mikaela Valterssons något mer plötsliga avhopp kom samma dag.

Maria lämnar ett parti efter sig som är på toppen? av sin framgång och har vunnit mycket erkännande under åren och ses inte längre som en ytterlighetsyttring.

Annonser

Mikaela Valtersson (MP) avgår

Det kommer kanske inte som någon större överraskning att Mikaela Valtersson, gruppledare och ekonomisk politisk talesperson för MP väljer att avgå. Valtersson hade svårt att acceptera att valberedningen inte förordade henne som kandidat till kvinnligt språkrör och förlorade senare på stämman. Idag meddelar hon på DN debatt att hon dels avgår och levererar kritik mot partiet som hon tycker borde breda sig och vara berett att ingå i regering med Moderaterna.

Det har alltid varit partiets styrka att vi kunnat samarbeta åt fler håll och maximerat vår påverkan på politiken. Det är vad våra väljare förväntar sig när de väljer just vår röstsedel. Våra väljare vill ha riktig förändring, inte plakatpolitik.

Här tycker jag Valtersson är lika motsägelsefull som min gamla lokalavdelning var när jag var aktiv inom MP. Maximera vår påverkan är ledordet. Att maximera sin påverkan kan vara att ingå i en regering, att få x antal ministrar eller statssekreterare. Men är det framgång? Tror Valtersson verkligen att MP skulle få något större genomslag hos det mest kärnkraft, EU och EMU-vänliga partiet som driver en marknadsekonomisk linje så långt från MPs tillväxtkritik man kan komma?

Reaktionerna bland väljare är inte direkt positiva till Valterssons utspel. Så här kommenterar en person nyheten på Sveriges Radio:

MP kan inte sälja ut sig bara för att få sitta i en regering

En mer självständig roll skulle då vara att samarbeta med moderaterna. De som samarbetar med moderaterna får räkna med att inte få genom någon annan politik än den moderaterna vill driva. Miljöparitet skulle marginaliseras på samma sätt som Centern.

Nu vet vi i alla fall var Mikalea Waltersson skulle ha dragit MP om hon blivit språkrör mot moderaterna och längre höger ut. Det finns redan fem högerpariter i riksdagen det behövs inte fler.

DN debatt:

Nu förstår jag varför jag drog en djup suck av lättnad, när valet av nytt kvinnligt språkrör stod klart. Förlåt, Mikaela, men tanken på att i Miljöpartiet samarbeta med högern, särskilt på regeringsnivå, får mig att rysa! För mig framstår Miljöpartiet som det parti som, kanske mer än t.o.m. självaste V, värnar om solidaritet, empati, bevarande av miljö och broms mot rovdrift på människor och andra djur i det s k arbetslivet samt ett enfaldigt tillväxthelvete. Kent xxxx, i xxxxxx.

Så talar en kvinna vars intresse är bara egen personlig makt och välgång. Tyvärr har vi inte längre politiker vars intresse är folkets utan alla strävar för sitt eget bästa. Därför korruption i alla former sprider sig och moralen sjunker i alla leden i samhället. Valtersson lämnar politiken pga att hon inte blev språkrör, vilket i sig var bra, och förmodligen får ett välavlönat jobb av någon hon gjorde tjänster på sin tid som politiker. Så brukar det gå i Sverige.

Vänsterbloggaren jinge konstaterar:

Det var väl inte mer än ett par dagar sedan som Gustav Fridolin erbjöd Fredrik Reinfeldt ett samarbete, en sak som givetvis kan innebära att det blir svårt att bli av med alliansen. Idag finns det många till vänster som har sett (MP) som ett alternativ, framförallt innan Lars Ohly bestämde sig för att inte fortsätta som partiledare, men jag tvivlar på att speciellt många missnöjda vänsterpartiväljare kan tänka sig att rösta på (MP) när de signalerar ett kommande allianssamarbete.

Möjligen kan hennes agerande vara ett slags hämnd mot dem som inte röstade på henne på kongressen, ett sätt att också hämnas mot partiet, i så fall kommer vi väl snart att få se det när andra framträdande miljöpartister kommer att säga emot henne i egna debattartiklar. Men med tanke på Fridolins flirt med Reinfeldt så kanske det inte kommer några kommentarer alls.

Jag tror Jinge har en poäng där! MP fick många medlemmar (Karin Svensson- Smith, Dan Ganström mfl) från VägValVänster när Vänsterpartiet stagnerade i sitt förnyelsearbete och upplevdes som gammaldags och konservativt. För de som har sina rötter i miljö, kvinno och fredsrörelsen och vill ha en solidarisk världsordning, nedrustning och en ny global ekonomisk politik så är det systemkritiska alternativa Miljöpartiet ett alternativ men knappast ett allmänborgerligt MP som flörtar med marknadskrafterna och kapitalägarna. Om inte Valterssons ideer är rent personliga utan MPs framtida strategi så kommer partiet få problem.

Däremot verkar den miljöpartistiske bloggaren till höger om partiets mitt Pierre Ringborg beklaga Valterssons avhopp i sitt blogginlägg.


GU har rutit till om RUT!

Grön Ungdoms (GU) nya språkrör Rebecka Carlsson och Björn Lindgren kritiserar idag på SVT debatt, MPs nya hållning i frågan om RUT-bidraget som de anser är inkonsekvent.

RUT-berttigad verksamhet

De senaste åren har det varit en intensiv debatt om RUT-avdraget för hushållsnära tjänster. Miljöpartiet har tidigare varit emot avdraget bland annat för att det ansetts som en alltför kostsam reform i förhållande till nyttan. För en vecka sedan svängde Miljöpartiet och accepterar numera RUT-avdraget. Anledningen till detta är att partiet sedan länge har föreslagit sänkt moms inom flera delar av tjänstesektorn – inkluderat det som idag kallas hushållsnära tjänster. Partiet har framfört att trots att RUT-avdraget har vissa brister är det onödigt att riva upp en reform, för att sedan införa en annan reform med ungefär samma syfte och effekt.

Jag välkomnar intern idédebatt men vore det inte klokare att försöka ha den före besluten och inte efter? MP har på kort tid svängt i många frågor och tyvärr har inte riksdagsgruppen (RG)  direkt förvarnat eller kommunicerat detta innan. Speciellt veckor före kongressen blir det märkligt. Jag hoppas att kongressen och de rådslag som partiet ska genomföra kommer lyfta de ideologiskt tunga frågorna från RG till medlemmarna för djupare diskussioner och bättre förankring.


Valtersson hotar med avhopp

Mikaela Valtersson (MP)

Enligt Aftonbladet idag hotar Mikaela Valtersson att hoppa av om hon inte blir språkrör för MP. Tidigare har jag tyckt det är överdrivet att tala om en ”toppstrid” då det från första början har varit en demokratisk process förankrad ned i varje avdelning att utse språkrör. Det går inte att i efterhand försöka vinna över medlemmar då många avdelningar redan har nominerat sina kandidater och uttalat sitt stöd för dom. Men jag tror att det blir ett väldigt jämt val på kongressen i Karlstad. Men jag tror inte man kommer någonstans med känslomässiga argument för avgörandet ligger hos medlemmarna och det är ingen rättighet att bli språkrör bara för att man känner för det.

Själv har jag ingen favorit bland de som verkar ha störst chans att bli valda på kongressen men flera andra MP-bloggare som Jessica Pettersson i Mark och Pierre Ringborg i Varberg har Mikaela som favorit.


MP vill sälja ut Telia

Nu har Miljöparitet öppnat för att sälja ut statens innehav i Telia. Förbehållet man har är att nätet ska behållas i ett eget statligt bolag men att driften

Televerket, Telias föregångare

får säljas. Jag kan i och för sig hålla med om att det finns statliga bolag vars nödvändighet som statliga man kan ifrågasätta men generellt tycker jag att just infrastruktur bör bevaras statlig. När det gäller telemarknaden så är den redena avreglerad och ingen ”trafikstockning” kommer ske med flera aktörer eftersom det finns flera parallella system som GSM, 3G, 4G osv till skillnad mot järnvägen där kaos lätt uppstår med allt för många aktörer på en och samma bana. Så visst kan man överväga att sälja ut Telia men det framstår ganska obetänksamt när MP 2011-03-16 sade nej till utförsäljning av statliga bolag!

Ibland blir jag orolig att riksdagsgruppen börjar leva sitt eget liv lite för mycket. Numera är pacifistpartiet MP för militära insatser både i Afghanistan och Libyen, arbetstidsförkortningen ifrågasätts och RUT har blivit miljöpartistisk politik!


MP säger ja till RUT

Miljöpartiets ekonomiskpolitiska talesperson och tillika språkrörskandidat Mikaela Valtersson har presenterat MPs vårbudget och slår fast att partistyrelsen riksdagsgruppen numera accepterar RUT-avdraget och vill ha det kvar.

  I valrörelsens 2010 sa MP att vi istället för skattereduktion (RUT) för vissa enskilda tjänster så förordade vi sänkt tjänstemoms inom flera branscher. sänkt moms på t.ex. restauranger och på reparationer gör det möjligt för en bredare befolkningsgrupp att dels få mer utrymme att konsumera och därmed stimulera ekonomin och det blir även mer lönsamt att reparera och hushålla med sin egendom. Sänkt restaurangmoms hade gjort det möjligt för fler småföretag att överleva och även mindre bemedlade personer (studenter t.ex.) livnär sig på take away-kaffe och baguetter och skulle således få lägre omkostnader. RUT är tvärt om ett bidrag som egentligen bara gynnar dom som konsumerar mest.

Här tar alltså MP ett steg från att ha inriktat sig på generell välfärd till att subventionera de som redan har råd att konsumera och redan konsumerar mest.Som jämförelse kan man se i statistiken att i inkomstklassen 1- 149000kr/ år är den genomsnittliga reduktionen via RUT 25,41kr / person och år medan den i intervallet 350- 999000kr / person och år är 639,30kr och den totala antalet personer för den gruppen överstiger antalet personer med lägst inkomst som gjort RUT-avdrag. I gruppen 1000000- är snittet på 1516,41kr / person och år. Den sista gruppen är minst, endast 44000 personer men inom den gruppen är nyttjandet av RUT störst med 17,6% av gruppen. Bland de med de allra lägsta inkomsterna ligger medel väldigt lågt och endast i gruppens övre skikt 100- 149000kr/år i inkomst utnyttjar 1,8% RUT. Jag beklagar att partiet tog detta beslutet som ett partistyrelsebeslut så nära in på vår kongress den 20 maj då vi skulle kunna ha en fördjupad diskussion om välfärden och ekonomisk politik. [Max Andersson MP påpekade mycket riktigt att det var riksdagsgruppen och inte partistyrelsen som beslutade om omsvängningen]

Rut af Draag- gamla moderaternas ekonomisk politiska talesperson.


Sverige sänder JAS till Libyen

I dag beslöt riksdagen som förväntat att säga ja till svensk medverkan i den NATO-ledda insatsen i Libyen. Jag ska erkänna att jag har varit tveksam länge till hur och om vi ska delta i någon intervention i Libyen.

Vad som gör mig tveksam är att NATO har fått et allt större inflytande över hela processen att övervaka flygförbudzonen över Libyen. Inom NATO går dock meningarna isär om vad man vill uppnå.

  • Barack Obama har öppnat för att beväpna rebellerna i östra Libyen så de kan störta Khadaffi. Detta skulle leda till upptrappning av striderna och inte respektera den ömsesidiga vapenvila som FN verkar för.
  • James Cameron, Storbritanniens premiärminister vill ställa Khadaffi inför internationell domstol.
  • Tyskland kräver omedelbart eld upphör.

Att Khadaffi är en blodtörstig hänsynslöshet despot råder ingen som helst tvekan om. Så sent som idag rapporteras att staden Misrata beskjuts hänsynslöst. Men jag ser en risk med att rebellerna tillåts rycka fram i skydd av flygförbudet. Den samlade oppositionen har en ledning i Benghazi men frågan är hur samordnad oppositionen egentligen är. Det finns kanske en reeell risk både för klanstrider och rena hämndaktioner mot Khadaffitrogna och mot inhyrda rebeller om Tripoli faller i rebellernas händer. Därför anser jag att det enda vi ska sträva efter är att genomleva FNs krav på vapenvila. Tyvärr misstror jag NATO när flera ledare ger så divergerande svar på hur de ser på konflikten.

 

Det pågår nu en oerhörd humanitär katastrof i Libyen. Kanske finns upp mot 1,2 miljoner gästarbetare kvar helt strandsatta i landet utan  hjälp från myndigheter och FN. Den italienska ön Lampedusa tar emot allt fler libyska flyktingar som tvingas leva i misär.

Om Sverige ska göra en insats så tycker jag att den i första hand ska vara humanitär och inte militär. Vad som har irriterat mig från början är den entusiasm man har kunnat se inför att få testa JAS i skarpt läge. Gör inte mänskligt lidande till ett PR-jippo för att kränga jordfräsar! Samtidigt är det svårt att inte se detta som (ännu) en smyganpassning till NATO.

Moderaten Cecilia Widegren uttrycker det tydligt:

– Det riksdagen beslutar om i dag är historiskt, sade Moderaternas Cecilia Widegren, vice ordförande i försvarsutskottet, och tillade att det är första gången sedan 1960-talet och Kongokrisen som svenska stridsplan deltar i internationella insatser.

Att det kan ske beror på att Gripen är helt anpassat internationellt och till Nato, underströk Widegren. Och det har också blivit möjligt tack vare att Gripen är anpassat till Natos flygenheter och att Sverige, under första halvåret i år, leder den nordiska stridsgruppen NBG som EU:s tjänstgörande snabbinsatsstyrka och kan använda den flygenhet i form av Gripenplan som är en del av styrkan.

I dagens omröstning röstade samtliga partier för förutom SD vilka röstade nej. Ledamoten Jens Holm (V) och ytterligare tre ledamöter för Vänsterpartiet lade ned sin röst samt Stina Bergström (MP).Jens Holm redogör för sin inställning på sin blogg.

Källor:

http://svt.se/2.22584/1.2379873/riksdagen_gav_klartecken_till_libyenstyrkan