Kategorier

Arkiv

Valkonstellationer före och efter val.

I dagens nyhetsflöde har två intressanta artiklar om det kommande valet dykt upp. Dels kan man läsa på SVT att 66% av väljarna vill veta före valet vilka regeringsalternativ som finns. 58% uppger att de påverkas av vilka partier som ingår och det kan ha avgörande betydelse för om man vill fortsätta stödja en koalition eller ej.

Den stora skillnaden mellan blocken är som bekant att Alliansen menar att de har regeringsduglighet i och med att de kan bilda en majoritetsregering (så länge KD hänger med i alla fall) medans S som pendlar runt 30% väger mellan minoritetsregering eller samarbete i någon form de inte vill gå närmare in på.

Sen kan man i DN läsa att om man jämför preferens hos väljarna och ser hur många partierna har som skulle kunna överväga att rösta på dom respektive hur många som överväger att lämna sitt parti så får man en bild av partiernas fulla potential. Det är alltså ganska varierande hur stor andel kärnväljare partierna har, vissa har fler lättfotade väljare som kan välja att sluta stödja dom ganska fort och där utmärker sig KD och C som alltid samlar många stödröster från allmänborgerliga väljare och har så lite kärnväljare kvar att de övertygade inte ens räcker till 4%. KD kan om de tappar alla sina osäkra väljare bli så små som 2,2%. MP är det parti som har störst potential att växa om de spelar sina kort rätt.

Detta är ganska intressanta undersökningar ur flera aspekter. Jag tror inte att blockpolitiken är nära att luckras upp än i Sverige. Historiskt sett har borgerliga regeringar alltid haft inre slitningar och öppna bråk som resulterat i kollaps både på 70/ 80-talet och avhopp på 90-talet. Nu är dock alliansen mer konsoliderad än någonsin. Men efter 8 år av regeringsinnehav är regeringen trött och idélös och många längtar efter förändring. Därför tror jag det finns ett sug nu efter en ny regering inte efter en halvny där några borgerliga partier sitter kvar. Men risken finns att S kan vända sig till C och FP om de själva inte kan forma en majoritet.

Tyvärr är S hårdnackade motståndare till att släppa in V och MP även om tonen mot MP mjukats upp från s-ledningen. Däremot är LO mer skeptiska mot MP. Men även om S är ambivalenta inför att skapa en rödgrön regering, det gick ju inte så bra sist så har de nog inte många val för alliansen vågar inte bryta upp i första taget. C och KD existerar ju till stor del tack vara moderat stödväljare.

Marks kommun

Ser man till den lokala politiken är det mer spännande. I Marks kommun har vi nu 10 partier i fullmäktige, ingen klar majoritet och i praktiken tre vågmästare. Alliansen + MP har regerat i minoritet men med nästan 100% stöd i voteringar av Markbygdspartiet och SD. Inte ens missnöjespartierna är beredda att fälla alliansen då de hellre föredrar högerpolitik än vänsterpolitik.

I valet 2010 fällde MP avgörandet i praktiken eftersom de valde att gå in i samverkan med alliansen och alliansen inte hade någon annan utväg då Markbygdspartiet MBP ansågs för opålitligt och SD uteslutet. MP möjliggjorde alliansens maktövertagande och MP fortsatte sitt nära samarbete med alliansen som man hade brutit bara några månader före valet.

Om vi nu ser till de mätningar som kom idag. MP har alltså störst potential att locka flest väljare av alla partier och fördubblas till över 22% men, väljarna vill ju också se i förväg vilken konstellation de röstar på! Hur ska MP agera i den situationen???

2010 var jag aktiv politiker i MP coh mötte många väljare som sa att nu måste vi bryta alliansens dominans och rösta rödgrönt. Många av dessa var övertygade om att rösta MP till riksdag och region men tvekade i kommunvalet. MP valde att bryta allianssamarbetet före sommaren för att kampanja och gå till val på eget manifest för att sedan ansluta sig till alliansen igen efter valet. Var detta en bra strategi att försöka maximera representation genom att få fler platser i majoritet men vara ideologiskt otydligt?

På lokala planet brukar partier som är små lokalt och kämpar i motvind ändå få draghjälp av framgångar på riksnivån. När ett parti har medvind röstar fler på det och många är fortfarande traditionsbundna och röstar på samma parti i alla tre valen. Dessutom får ju rikspolitiken mer genomslag i media så många tror att det riks säger är det partiet står för. Men ”glappet” mellan riks och kommun ökar allt mer på senare år då fler röstar friare nu och inte är bundna till ett parti. Ser man till MP i Mark så gjorde den sin minsta förlust av väljare 1998 då partiet fick 4,49% i riksdagsvalet och 3,49% i Mark. Det motsvarade att de kommunalt fick 78% av sitt riksresultat. 22% av deras potentiella väljare valde alltså att rösta på annat parti i kommunen om vi antar att partierna skulle få lika stort stöd proportionellt över hela landet. Så enkelt är det ju klart inte för det är skillnad på landsbygd och stad. Sedan gjorde MP i Mark 3 val i rad där man proportionellt mot riks blev mindre. Sämst var 2006 med endast 2,77% när partiet fick nästan det dubbla nationellt. Så ett tips till MP i Mark. med opinionssiffror på runt 11% nu borde MP få draghjälp av den positiva publiciteten och om de får 58% av stödet som de fick nationellt 2010 så innebär det när 6,4% I kommunen 2014. Skulle de öka sin attraktionskraft ännu mer och få 78% av sittvalresultat till riksdagen som 1998 skulle det innebära 8,6% i Mark. Men vågar de som vill ha förändring och röstar rödgrönt nationellt rösta på MP i Mark??? Mitt tips var tydliga nu, gå antingen på eget manifest och våga vara fria efter valet med och inte ”smygborgerliga” eller gå ut med att ni är rödgröna.

Tabell hur MP ”tappar” väljare kommunalt i förhållande till stöd på riksnivå och landsting.

MP
VAL riks landsting/ region kommun % av riks
2010 7,34 7,3 4,28 58
2006 5,24 5,2 2,77 53
2002 4,6 4 3 65
1998 4,49 4,62 3,49 78

 

 

Annonser


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s