Kategorier

Arkiv

Västsahara en glömd konflikt

Flera media har rapporterat om att läger i Västsahara har angripits av marockanska säkerhetsstyrkor. Så här återges Fria tidningen händelsen;

I drygt en månad hade tusentals västsaharier samlats i tältläger utanför städerna Al-Ayoun (Laayoune), Smara och Dakhla för att protestera mot diskriminering under den marockanska ockupationen. Protesten beskrivs som den största sedan den marockanska ockupationen inleddes 1975. Men i måndags tömdes till slut lägren.

Läs mer: http://www.fria.nu/artikel/85921#ixzz15BXSBHG4

Västsahara är förutom Palestina (1947) och Tibet (1959) ett av de länder som har varit ockuperat längst. Landet blev kort efter sin frihet från Spanien ockuperat av Marocko och Mauretanien. Mauretanien lämnade dock den södra landsändan och sedan 1979 är Västsahara i princip  annekterat av Marocko. Befrielserörelsen Polisario drev ett gerillakrig mot ockupationsmakten men har sedan 1991 ingått en vapenvila på FNs initiativ. Men den autonomi Västsahara har vunnit genom vapenvilan har varit skör och Marocko har inte velat släppa taget helt om det rika landet som har stora naturtillgångar. En snabb googling visar att många bedömare ser mer negativt nu på läget än på länge. Att människor samlas i läger runt de större städerna för att protestera är ett tecken på att läget fortfarande är så dåligt att befolkningen inte lever i någon ökad frihet eller demokrati.

Västra Afrika med länder i Sahelbältet hör till de fattigare på kontinenten och det finns ett överhängande hot med klimatförändringar och ökad ökenutbredning från Sahara. Nationerna borde använda sina inkomster till att bygga välfärd, satsa på utbildning och förebygga klimatkris. Västsaharierna fruktar att Marocko kommer fortsätta åderlåta landet på naturtillgångar.

Det svenska deltagandet i NATO-insatsen i Afghanistan har diskuterats mycket den senaste tiden. Både svensk inblandning i strider under utländska befäl och svensk vapenexport är omtvistade områden och då kan man undra hur Sverige ställer sig i den långvariga konflikten mellan Marocko och Västsaharas exilregering?

Som princip ska Sverige inte exportera vapen och krigsmaterial till krigsförande stater men Marocko återfinns i listan över länder som omfattas av genrell export enligt §3. Det innebär att vapen/ krigsmateriel får exporteras för demostration och för reparation. Vd finns det för anledning att importera vapen för att kunna demostrera dom? Är inte en demostration bara ett steg för att kunna gå vidare och köpa efter att man har tagit det slutliga beslutet att varan är den rätta??? Alltså är det en export som förbereder för försäljning. Likaså är underhåll och reparationssyfte ett sätt att hålla vapenarsenalen uppdaterad och funktionell så den aldrig blir eftersatt. Varför ska man fylla på arsenalen om den inte ska användas???

När det gäller Marocko så verkar landet snarare trappa upp våldsanvändningen och då borde svensks vapenexport snarare upphöra. Inspektionen för strategiska produkter ISP är tydlig på den punkten:

Väpnad konflikt

Tillstånd till utförsel av krigsmateriel för strid, eller till annan utlandssamverkan som avser krigsmateriel för strid eller övrig krigsmateriel, bör inte beviljas om det avser stat som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat, oavsett om krigsförklaring har avgetts eller ej, stat som är invecklad i internationell konflikt som kan befaras leda till väpnad konflikt eller stat som har inre väpnade oroligheter.

Tillstånd bör ges till utförsel av materiel som klassificerats som övrig krigsmateriel, förutsatt att mottagarlandet inte befinner sig i väpnad konflikt med annan stat eller har inre väpnade oroligheter, eller det i landet förekommer omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter och om inte ovillkorligt hinder möter.

Men ser vi en ökad oror från alliansregeringen över att Sverige bidrar till ökat våld i världen? Svenska Freds ger en annan bild:

Ja, det stämmer faktiskt att den svenska krigsmaterielexporten ökar. Totalt mottog 57 länder leveranser av svenskt krigsmateriel under år 2009. Det kan jämföras med 1999, då antalet var 49, och 1990 då det var 33.

Exporten av krigsmateriel under år 2009 värderades till 13,5 miljarder kronor och är den högsta siffran sedan 1993 då en ny klassificering infördes. Från 2000 till 2004 ökade vapenexporten med över 60 procent.

Regeringen har till och med skapat en ny myndighet Försvarsexportmyndigheten

Den 1 augusti 2010 inrättade regeringen Försvarsexportmyndigheten, FXM, med syfte att effektivisera och bättre prioritera de statliga insatserna för den svenska försvarsexporten.

Så tyvärr verkar inte regeringen ta större ansvar för att minska Sveriges påverkan på konflikter runt om i världen, snarare tvärt om! Sverige är tionde största vapenexportören i världen och exporten har ökat i samband med konflikterna i Irak och Afghanistan. Sverige tjänar på nationers sammanfall. Dessutom har vi gentemot Marocko varit passiva när det gäller att bevilja import av jordbruksvaror och EU har fiskeavtal med Marocko.

I en grön värld skulle vi ha mer fred och mindre hyckleri!

Källor;

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/wi.html

http://www.isp.se/sa/node.asp?node=418

http://www.svenskafreds.se/faq/vapenexport

http://www.fxm.se/uppdrag.htm

Annonser

One Comment on “Västsahara en glömd konflikt”

 1. Linda skriver:

  Tack för intressant inlägg! Vill tipsa om det här seminariet 6 december. Hoppas du vill komma!

  Vägen framåt för Västsahara

  FN:s insats med uppgift att bevaka vapenvilan och genomföra en folkomröstning om Västsaharas framtid förlängdes i april 2010 för 38:e gången. Den folkomröstning som utlovades 1991 har ännu inte genomförts. Tusentals människor har de senaste månaderna samlats i västsahariska läger i protest mot en långvarig konflikt som tycks vara låst. Efter bland annat attacker från marockansk polis och militär växer nu stödet för väpnat motstånd mot ockupationsmakten. Många fruktar en upptrappning av konflikten och att möjligheterna till en fredlig lösning är på väg att försvinna.

  Vilka möjligheter finns att påverka relationerna mellan Västsahara och Marocko? Hur agerar EU, FN och Sverige i frågan? Hur förhindrar vi att krig bryter ut i Västsahara? Vilken är vägen framåt?

  Tid: 6 december, kl. 9.00-10.30. Frukost serveras från 8.30.
  Plats: Medelhavsmuséet, Fredsgatan 2, Stockholm. Karta

  Program

  9.00 Välkommen
  Linda Nordin Thorslund

  9.05 UD ger sin syn på situationen och hur Sverige påverkar
  Therese Hydén, enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt

  9.20 EU och Västsahara
  May-Ann Ramsay, chef för avdelningen för politisk rapportering, EU-kommissionens representation i Sverige

  9.30 Panelsamtal
  Jens Orback, generalsekreterare, Olof Palmes Internationella Center
  Karl Axelsson, Liberala Ungdomsförbundet
  Pål Wrange, docent i folkrätt, Stockholms Universitet
  Moderator är Linda Nordin Thorslund

  Obligatorisk anmälan senast 2 december till:
  Linda Åkerström, linda.akerstrom@fn.se, 08-462 25 85. Antalet platser är begränsade.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s