Kategorier

Arkiv

Darwins 200-årsdag!

Idag är det Darwin day till minne av Charles Darwin, en av historiens främsta naturforskare som föddes på dagen för 200 år sedan och gav ut boken ”Om arternas uppkomst” för 150 år sedan, där han presenterade stödet för evolutionsteorin.

Evolutionsteorin kan jämföras med ”biologins naturlag” men begreppet naturlag används mest inom kemi och fysik för konstanta krafter som vi ofta kan uttrycka med en formel och ge en beteckning. Inom biologi har man i regel inte formulerat lagar som är matematiska men som wikipedia har sammanfattat det pedagogiskt;

Evolutionsteorin är en av våra mest allomfattande vetenskapliga teorier, och tillämpningar av teorin används inom många områden i samhället. Det finns nästan inget område inom biologin som går att förklara förutom i ljuset av evolutionsteorin. Det finns också en enorm mängd olika vetenskapsgrenar som såväl tillsammans som var och en för sig bekräftar att en evolution ägt rum och äger rum.

Evolutionen har påverkat allt inom biologi, vi kan inte se på biologi utan att se det ur ett evolutionärt perspektiv. Samtidigt som Darwin var både före sin tid och en av tidernas störste vetenskapsman vars teori fortfarande står sig efter 150 år så är han även en av de mest missuppfattade och förtalade. Aftonbladet skriver idag om att endast fyra av 10 amerikaner tror på evolutionen!

Uppenbart finns det något med Darwins vetenskapliga landvinningar som inte tilltalar folk? Tyvärr gör Aftonbladet själva bort sig och skriver att människan skulle ha utvecklats från aporna (suck!). Aporna och människan anses ha ett gemensamt ursprung, men dagens apor har även de genomgått en evolution och utvecklats, de har inte sett likadana ut i hundratusentals år. Det är främst bland skapelsetroende kristna grupper som detta är största stötestenen, att människan (guds avbild) skulle ha mer gemensamt med primater och dessutom inte uppstått fix och färdig vid en given tidpunkt utan uppstått först långt efter den skapelse de tror på.

Andra invändningar som finns mot evolutionen har sitt ursprung i missuppfattningar om dess innebörd och rena felaktiga översättningar. Det är en tyvärr allt för vanlig uppfattning att evolutionen innebär att den starkaste överlever när Darwin i själva verket skrev survival of the fittest där fittest betyder= anpassad. alltså överlevnad för de bäst anpassade. Detta har gett upphov till (miss)uppfattningen att evolutionen skulle ge den starke rätt att överleva på den svages bekostnad. Detta motsägs ju dock om man ser på naturen. För det första, fysisk styrka så som vi tänker oss den. Vi har nog alla sett tv-program med både Arne Weisse och David Attenbourgh där diverse djurhanar (jo de är ju ofta hanarna) har pucklat på varandra, bitit, rivit och stångat varandra blodiga berusade av sin brunst. Då är det ju lätt att tro att det är den fysiska styrkan som avgör vem som får föra sina gener vidare. Men för en majoritet av världens levande organismer existerar inte denna ”styrka” eller ens förmågan att bita eller slå någon annan. Därför måste ju drivkraften i evolutionen vara någon annan. Varför är gräs så överlägsna andra växter at tde finns spridda på alla kontinenter och kan växa både i torra och våta miljöer? Ja inte för att de dödar alla i dess väg (även om vissa kan vara giftiga) men främst för att de har reducerat sin fortplantning till en enkel blomma utan vackra skyltande blad (vilka bara kostar massa energi) och de är inte beroende av någon pollinatör utan dess enkla men dock så funktionella blomma (ax) är vindpollinerad och dess frön sprids med vind eller via djur. Där det blåser där kan gräs pollineras! Växter, svampar, insekter och många andra organismer har inte nått framgång och blivit så mångformiga för att de har varit våldsamma utanför att de har kunnat anpassa sig till extrema miljöer och kortlivade habitat.

Ser man till djurvärlden så är brushanar ett exempel på att styrka inte är en fördel för artens överlevnad. När brushanarna leker har etologer noterat de hanar som är mindre maskulina (intermidiära) och har inte fullt så maskulin fjäderdräkt utan är mer androgyna slinker förbi och attakeras i mindre utsträckning och parar sig med honorna medan de mest maskulina är upptagna med att slåss med varandra, ett fenomen som populärt kallas sneaky fuckers! En paralell till människor kan vara att de mest testosteronstinna hanarna också r de som löper störst risk att utsättas för våld. På vilket sätt skulle ung bråd död gynna artens överlevnad långsiktigt?

För det andra, evolutionen är blind! På vilket sätt skulle styrka gynna överlevnad när man inte på förväg kan veta under vilka villkor arten ska leva? Under jordens tidigga historia har dett skett minst fem större massutdöende, kanske genomgår vi nu ett sjätte då artutrotningen har accelererat.  När närmare 75% av alla arter dör ut pga klimatförändringar eller rena naturkastrofer så hjälper det inte alltid att vara stark men anpassningsbar.

Dessvärre har vi sett några ordentligt korkade försök till politisera evolution under åren som rasbiologi och socialdarwinism. Men dessa har inget med vetenskapen som sådan att göra. Vetenskap har alltid tyvärr både brukats och missbrukats men det är inget argument mot grundforskning. Samma teknik som ger oss både röntgen och elenergi ger och även möjligheten att bygga dödsbringade atombomber. Men att tolka vetenskap till sin egen fördel är dåraktigt speciellt då rasbiolog snarare åsidosätter evolutionen och var i sin mer extrema form en selektiv avel liknande den vi ser i hund och kattrasavel alltså en extrem inavel och likriktning vilket inte är något att eftersträva.

Jag har svårt att se att en vetenskaplig landvinning kan utgöra ett hot så länge den inte avsiktligt missbrukas men då är det inte vetenskapen det är fel på utan de som tillåter det ske. Att inte vela se evolutionen som en vetenskaplig teori eller rent av försöka motverka att den lärs ut är lika intelligent som att försöka motarbeta teorin om gravitationen eller någon annan fysisk naturlag. Att anklaga evolutionsteorin för hemskheter som människan har gjort sig skyldig till är som att säga att det är gravitationens fel att folk trillar och slår ihjäl sig och därför ska vi förkasta gravitationen eftersom den leder till hemskheter!

Människan är ett resultat av evolutionen och det är fantastiskt att veta. Vår sociala förmåga, att kunna kommunicera med varandra, lära, lära ut, ta hand om varandra, vara självuppoffrande och att vara kreativ och sökande har gjort oss till de vi är trots att vi inte kan skapa energirika föreningar genom fotosyntes utan måste handla på ICA, trots att vi inte klara kyla speciellt bra pga våra dåliga pälsanllag elelr att vi mår lika dåligt i värme eftersom vi inte kan lagra vatten. Men vi kan anpassa oss, är det något som gör oss unika så är det väl det.

Annonser

3 kommentarer on “Darwins 200-årsdag!”

 1. Heiti Ernits skriver:

  Intressant inlägg!

  ”Survivor of the fittest” var väl också Herbert Spencer som myntade – Darwin var till en början väldigt negativt inställd till denna mening: men han accepterade sentensen tillslut. Fast man kan nog inte tillskriva meningen till Darwin som upphovsman antar jag…

  Sen hur ser du på ”Mutial Aid”-konceptet som bland annat Kropotkin var upphovsman till. Den har utsatts för kritik – men har nog ändå accepterats inom biologin (”scientifically respectable”)?

  • Markus skriver:

   Jag har aldrig läst Kropotkin, men efter att snabbt ha läst igenom på wikipedia så verkar ”mutual aid” vara baserat på iaktagelser av mutualism och frånvaron av kamp (struggle). Det är ju rätt vanligt hos sociala djur att samarbete och självuppoffrande beteenden (altruism) säkrar artens överlevnad. Surikater, de lustiga små ökendjuren i södra Afrika hjälps åt att stå på bakbenen och spana ut över familjegruppens revir för att kunna upptäcka rovdjur i tid. Även om den individ som för tillfället står och vakar utsätter sig själv för större fara genom att vara synlig så gynnas artens överlevnad genom att dennes artfränder kan söka föda i lugn och ro och ta hand om ungarna. Samarbete är ju definitivt gynnsammare för en art än att ständigt slåss.

   Du har säkert rätt om Herbert Spencer, jag har inte läst Darwin (än) i original bara utvalda texter återgivna i andra böcker.

 2. Heiti Ernits skriver:

  Tack för svaret! Har du läst Lasse bergs Gryning över Kalahari? En oerhört intressant expose över människans utveckling från samlare till nutid. Det tycks som Altruism-tanken – så även i boken – börjar återigen få utbredning och acceptans. Det är bra kan jag tycka – för den Hobbeska kampen om överlevnaden – som postulerar människan som egoistisk och vild – lämnar hemska spår på samhällsteori och ekonomi.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s